16 июля, 2024

Колледж грант Алматы

Колледж грант Алматы

Колледж грант Алматы это основная тема которая интересует молодежь которая закончила 9, 10 или 11 классы. В города Алматы насчитаывается более 80 колледжей. Они подготавливают по разным направлениям. Колледж грант Алматы для получения образовательного гранта вам необходимо забрать документы из вашей школы. После того как вы забрали все ваши документы. Вам нужно сдать документы в один из колледжей. После выбрать профессию в которую в хотите поступить и сдать проходной тест. Тесты в Колледж грант Алматы проводятся по двум предметам это математика и язык обучения поступающего это казахский или русские языки.

Алматы гранттық колледжі — бұл 9, 10 немесе 11 сыныпты бітірген жастарды қызықтыратын басты тақырып. Алматы қаласында 80-нен астам колледж бар. Олар әртүрлі бағытта дайындалады. Алматы колледжінің гранты Білім грантын алу үшін мектебіңізден құжаттарыңызды алуыңыз керек. Барлық құжаттарыңызды жинағаннан кейін. Колледждердің біріне құжаттар тапсыру керек. Мамандықты таңдағаннан кейін, сіз сынақтан өтіп, тапсырғыңыз келеді. Алматыдағы колледждердегі тесттер екі пән бойынша өткізіледі: математика және өтініш берушінің оқыту тілі — қазақ немесе орыс тілі.

Almaty grant college is the main topic that interests young people who have completed grades 9, 10 or 11. There are more than 80 colleges in the cities of Almaty. They prepare in different directions. Almaty College Grant To receive an educational grant you need to pick up documents from your school. After you have collected all your documents. You need to submit documents to one of the colleges. After choosing a profession in which you want to enter and pass the passing test. Tests in colleges in Almaty are conducted in two subjects: mathematics and the language of instruction of the applicant is Kazakh or Russian.

 

 

ПОЛУЧИТЕ ОТВЕТЫ НА

ВОПРОСЫ КОТОРЫЕ ВАС

ИНТЕРЕСУЮТ!!!

 

Имя поступающего(-ей):
Фамилия Поступающего(-ей):
Мобильный номер:
Город поступления:
Ваш вопрос:

КОНТАКТЫ